Tel:+82.51.866-0791 Fax:+82.51.864-6359 E-mail : haedongfishing@hotmail.com
1829-3 Yeonsan3dong Yeonje-gu, Pusan, Korea